قهرمانی جوانان استان تهران

نایب قهرمانی سنگین وزن استان تهران

فینالیست انتخابی تیم ملی

فینالیست انتخابی تیم ملی بادی کلاسیک استان تهران

حکم بین المللی داوری و مربیگری فدراسیون جهانی

سابقه مربیگری در بهترین باشگاه های تهران از سال 75 تا امروز

Create your account