قهرمانی بادی کلاسیک تهران و البرز

قهرمان فیزیک و اورال تهران و البرز

منتخب تیم ملی فیزیک

مدرک مربیگری

مدرک مربیگری علم برنامه نویسی

مدرک علوم تغذیه زیر نظر فدراسیون جمهوری اسلامی ایران

Create your account